Περιήγηση αντικείμενων (945 total)

Relay_001.JPG
Μία ιστορική στιγμή στο καμβά των 60 χρόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, «έζησε» το Ίδρυμα, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 με αφορμή την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για…

Ricks_004.JPG
Ο Καθηγητής David Bruce Ricks, Professor Emeritus of Modern Greek and Comparative Literature, King’s College London, αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και ώρα 18:00…

Banci_003.JPG
H Lucia A. Banci, Καθηγήτρια Χημείας στο University of Florence, αναγορεύθηκε Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών…

Kaklamanakis_006.JPG
O Νικόλαος Θ. Κακλαμανάκης, Χρυσός Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας (1996 – Ατλάντα), Αργυρός Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας (2004 – Αθήνα,) αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας των Τμημάτων Λογοθεραπείας και…

Πρακτικό_15.pdf
1) Ανακοινώσεις, 2) Επί της προτάσεως διά την σύναψιν συμβάσεως του Πανεπιστημίου Πατρών μετ' Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, δια την παροχήν τεχνικής βοήθειας, 3) Περί…

Πρακτικό_14.pdf
Δεν πραγματοιήθηκε λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων

Πρακτικό_13.pdf
Δεν πραγματοιήθηκε λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων

Πρακτικό_12.pdf
1) Ανακοινώσεις, 2) Κατανομή πιστώσεων, 3) Επί εισηγήσεων, αιτήσεων, προτάσεων κλπ.

Πρακτικό_11.pdf
"Μεταπτυχιακαί Σπουδαί"

Πρακτικό_9.pdf
1) Ανακοινώσεις, 2) Επί της κατανομής χώρων εις τα νέα κτίρια, 3) Σπουδαστικά θέματα, 4) Περί κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, 5) Διάφορα θέματα, έγγραφα, αιτήσεις

Πρακτικό_8.pdf
1) Ανακοινώσεις, 2) Περί καθορισμού προτεραιότητος ιδρύσεως των εδρών των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών, 3) Σπουδαστικά θέματα, 4) Διάφορα θέματα, έγγραφα, αιτήσεις, -…

Πρακτικό_7.pdf
"Ψηφοφορία-Εκλογή"

Πρακτικό_6.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικού υπ΄αριθ. 4, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί ιδρύσεως νέων θέσεων Ανωτέρου και Κατωτέρου Διδακτικού προσωπικού, 4) Πρόγραμμα Μαθημάτων, 5) Περί μορφωτικών εκδρομών εξωτερικού, 6)…

Πρακτικό_5.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών 2, 3 και 4, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί ιδρύσεως νέω θέσεων Ανωτέρου και Κατωτέρου διδακτικού Προσωπικού, 4) Περί ιδρύσεως Εργαστηρίων- Σπουδαστηρίων, 5) Σπουδαστικά , 6) Διάφορα ,…

Πρακτικό_4.pdf
1) Επικύρωσις του Πρακτικού υπ' αριθμ. 2, 2) Ανακοινώσεις, 3) Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού δι' εκδρομάς, 4) Κατάνομη πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού δι' έξοδα λειτουργίας…

Πρακτικό_3.pdf
1) Επικύρωσις Πρακτικού υπ' αριθμ. 2, 2) Ανακοινώσεις, 3) Σπουδαστικά , 4) Περί αριθμού εισακτέων εις την Σχολήν κατά το ακαδ. έτος 1973-1974, 5) Επί εγγράφου του Καθηγητού κ. Α. Γαληνού περί του μαθήματος…

Πρακτικό_2.pdf
1) Επικύρωσις Πρακτικού υπ' αριθμ. 1, 2) Ανακοινώσεις, 3) "Περί προσκλήσεως Επισκεπτών Καθηγητών", 4) Περί προκηρύξεως θέσενων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού, 5) Περί προγράμματος εκπαιδευτικών…

Πρακτικό_1.pdf
1) Ανακοινώσεις, 2) Συγκρότησις Επιτροπών, 3) Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, 4) Ανάθεσις Ασκήσεων Μηχανουργείου

Πρακτικό_9.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί εκλογής καθηγητού διά την έδραν της Χημικής Τεχνολογίας, Εισηγητική Έκθεσις

Πρακτικό_8.pdf
1) Επικύρωσις πρακτικών, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί εκλογής καθηγητού διά την έδραν της Γενετικής, Εισηγητική Έκθεσις

Πρακτικό_7.pdf
1)Περί επικύρωσις πρακτικών, 3) Εκλογή καθηγητού διά την έδραν της Γεωλογίας, Εισηγητική Έκθεση, 4) Εκλογή καθηγητού διά την έδραν της Θεωρητικής Φυσικής, Εκθεσις

Πρακτικό_6.pdf
1)Επικύρωσις πρακτικών , 2) Ανακοινώσεις, 3) Κατανομή των περατωσάντων πρωτοετών φοιτητών εις τα τμήματα της Σχολής, 4)Αιτήσεις εγγραφής άνευ εξετάσεων εις την Σχολήν, 5) Αιτήσεις μετεγγραφής

Πρακτικό_4.pdf
1) Επικύρωσις του υπ'αριθ. 2/16-10-1968 πρακτικού συνεδριάσεως, 2) Ανακοινώσεις κ. Κοσμήτορος, 3) Μετάκλησις καθηγητών διά την διδασκαλίαν μαθηματικών μαθημάτων, 4) Προτάσεις διορισμού βοηθών, 5)…

Πρακτικό_3.pdf
Έκθεσις των καθηγητών Αλεξάνδρου Θεοδοσίου και Δημητρίου Θεοδωρόπουλου αφορώσα εις τους υποψηφίους Νικήτα Καίσαρην, Δημοσθένην Διαλέτην και Μηνά Ροϊλόν-Παπαδημητρακόπουλον προς κατάληψιν…
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2