Πολυτεχνική Σχολή Πρακτικό 15 - 1973

Τίτλος

Πολυτεχνική Σχολή Πρακτικό 15 - 1973

Θέμα

Πρακτικά Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή

1) Ανακοινώσεις, 2) Επί της προτάσεως διά την σύναψιν συμβάσεως του Πανεπιστημίου Πατρών μετ' Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, δια την παροχήν τεχνικής βοήθειας, 3) Περί κατανομής πιστώσεων δι' εκτέλεσιν ερευνητικού έργου, 4) Επί εγγράφων, αιτήσεων, προτάσεων κλπ.

Δημιουργός

Πολυτεχνική Σχολή

Πηγή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ημερομηνία

1973-09-21

Μορφή

PDF

Γλώσσα

Ελληνικά

Αναγνωριστικό

praktiko15_1973

Aναφορά

Πολυτεχνική Σχολή, “Πολυτεχνική Σχολή Πρακτικό 15 - 1973,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 22 Ιουλίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/praktiko15_1973.