Περιήγηση αντικείμενων (72 total)

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/048-1878_JPEGs/001.jpg
Βιβλιογραφία περιοδικών εκδόσεων και μονογραφιών που εκδόθηκαν στην Ελλάδα από το 1873 έως το 1877.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/048_1873_JPEGs/001.jpg
Βιβλιογραφία περιοδικών εκδόσεων και μονογραφιών που εκδόθηκαν στην Ελλάδα από το 1868 έως το 1872.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/028_la_grece/la grece_Page_001.jpg
Περιγραφή της Ελλάδας κατά την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως παρουσιάζεται μέσα από ταξίδια.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/029_origin/tragedie_Page_001.jpg
Αναφέρεται στην προέλευση της τραγωδίας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/027/027c/istoria c_Page_003.jpg
Ιστορία της Ελλάδος από το 211-565 μ. Χ.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/027/027b/istoria b_Page_003.jpg
Ιστορία της Ελλάδος από το 14-211 μ. Χ.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/027/027a/istoria a_Page_003.jpg
Ιστορία της Ελλάδος από το 194 π.Χ-14 μ.Χ.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/125_JPEGs/a001.jpg
Περιέχει ιερές ακολουθίες της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/085_JPEGs/000.jpg
Αναφέρεσται στην πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ευρώπη την εποχή της Ιεράς Συμμαχίας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/024_JPEGs/860.jpg
Παρουσιάζεται το εκκλησιαστικό δίκαιο της ορθόδοξης ανατολικής εκκλησίας καθώς και η ίδια η εκκλησία, ο οργανισμός, η εξουσία και τα όργανα της, η ιεραρχία, η διοίκηση, ο βίος της εκκλησίας και η σχέση της με την πολιτεία.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/091_JPEGs/001.jpg
Περιοδική έκδοση.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/083_JPEGs/001.jpg
Ο Σπυρίδων Σκουφός με το ψευδώνυμο Πατριώτης Σ Σ μετέφρασε από το πρωτότυπο έργο τα κεφάλαια εκείνα που έκρινε πιο σημαντικά και σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην Ελλάδα και αφορούσαν την ουδετερότητα των εθνών και το δίκαιο της ουδετερότητας, των αιχμαλώτων και των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/065_JPEGs/001.jpg
Με τη μέθοδο ερωταποκρίσεων ο συγγραφέας προσπαθεί να εξοικοιώσει τους Έλληνες με έννοιες όπως η θρησκεία, η διοίκηση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών αλλά και να τους εμψυχώσει τονίζοντας τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/124_JPEGs/001.jpg
Περιέχει τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/121_JPEGs/000.jpg
Αναφέρεται στο γλωσσικό ζήτημα, που δημιουργήθηκε αναφορικά με τη χρήση της δημοτικής ή της καθαρεύουσας και την πολιτική που έπρεπε να υιοθετηθεί καθώς και τις απόψεις των Βερναρδάκη, Κοντού και Χατζηδάκη.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/120_JPEGs/001.jpg
Περιλαμβάνει τους μύθους του Αισώπου, περιγραφές ελληνικών πόλεων, διηγήματα, επιστολές και μέρος της ελληνικής μυθολογίας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/049_JPEGs/002.jpg
Παρουσίαση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα πριν και μετά τη μεταρρύθμιση του 1919, τροποποιήσεις που έγιναν στη νομοθεσία, παρατηρήσεις και σχόλια του συγγραφέα.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/118_JPEGs/001.jpg
Αναφέρεται στην ελληνική γλώσσα, που έχει υιοθετήσει και χρησιμοποιεί ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, την οποία σχολιάζει και κρίνει ο συγγραφέας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/117_JPEGs/000.jpg
Ηθογραφικό δράμα με θέμα την τραγική κατάληξη του έρωτα δύο νέων.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/116_JPEGs/001.jpg
Συλλογή ποιημάτων.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/100_JPEGs/image_00146.jpg
Παρουσιάζει την κατάσταστην Ελλάδα από το 1650 έως την Επανάσταση και τη δράση των κλεφτών και αρματολών. Στη συνέχεια αναφέρεται στη δράση του συγγραφέα, στην Επανάσταση του 1821 και στις εξελίξεις τα πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/099_JPEGs/001.jpg
Αναφέρεται στη Βιβλιοθήκη της Χίου πριν την Ελληνική Επανάσταση, στη δημιουργία της βιβλιοθήκης Κοραή μετά την Επανάσταση και τελικά όπως διαμορφώθηκε περιγράφοντας τις συλλογές της, τους χώρους και τους καταλόγους της.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/095_JPEGs/001.jpg
Συλλογή χρονογραφημάτων σχετικά με τον έρωτα.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/082_JPEGs/001.jpg
Περιλαμβάνει προσευχές και παρακλήσεις.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/073_JPEGs/001.jpg
Πρόκειται για θεατρικό έργο.
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2