Το εκκλησιαστικόν δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας : συνταγέν κατά τας γενικάς εκκλησιαστικάς πηγάς και κατά τους εν ταις αυτοκέφαλοις εκκλησίαις ισχύοντας ειδικούς νόμους

Τίτλος

Το εκκλησιαστικόν δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας : συνταγέν κατά τας γενικάς εκκλησιαστικάς πηγάς και κατά τους εν ταις αυτοκέφαλοις εκκλησίαις ισχύοντας ειδικούς νόμους

Θέμα

Εκκλησιαστικό δίκαιο-Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία

Περιγραφή

Παρουσιάζεται το εκκλησιαστικό δίκαιο της ορθόδοξης ανατολικής εκκλησίας καθώς και η ίδια η εκκλησία, ο οργανισμός, η εξουσία και τα όργανα της, η ιεραρχία, η διοίκηση, ο βίος της εκκλησίας και η σχέση της με την πολιτεία.

Δημιουργός

Milas Nikodim Bishop of Zara, 1845-1915

Πηγή

Βασική συλλογή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Εκδότης

Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου

Ημερομηνία

1906

Συνεισφέρων

Αποστολόπουλος, Μελέτιος (Μεταφραστής)

Δικαιώματα

CC 4.0 Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή

Γλώσσα

Ελληνικά

Αναγνωριστικό

ekklisiastiko-dikaio

Aναφορά

Milas Nikodim Bishop of Zara, 1845-1915, “Το εκκλησιαστικόν δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας : συνταγέν κατά τας γενικάς εκκλησιαστικάς πηγάς και κατά τους εν ταις αυτοκέφαλοις εκκλησίαις ισχύοντας ειδικούς νόμους,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 29 Φεβρουαρίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/apanthisma/ekklisiastiko-dikaio.