Φυσικομαθηματική Σχολή Πρακτικό 6 - 1968 χειμερινό εξάμηνο

Τίτλος

Φυσικομαθηματική Σχολή Πρακτικό 6 - 1968 χειμερινό εξάμηνο

Θέμα

Πρακτικα Φυσικομαθηματικής Σχολής

Περιγραφή

1)Επικύρωσις πρακτικών , 2) Ανακοινώσεις, 3) Κατανομή των περατωσάντων πρωτοετών φοιτητών εις τα τμήματα της Σχολής, 4)Αιτήσεις εγγραφής άνευ εξετάσεων εις την Σχολήν, 5) Αιτήσεις μετεγγραφής

Δημιουργός

Φυσικομαθηματική Σχολή

Πηγή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ημερομηνία

1968-11-13

Μορφή

PDF

Γλώσσα

Ελληνικά

Αναγνωριστικό

praktiko06_1968

Aναφορά

Φυσικομαθηματική Σχολή , “Φυσικομαθηματική Σχολή Πρακτικό 6 - 1968 χειμερινό εξάμηνο,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 22 Ιουλίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/praktiko06_1968.