Βραδιά Ερευνητή

Τίτλος

Βραδιά Ερευνητή

Θέμα

Εκδήλωση

Περιγραφή

Βραδιά Ερευνητή

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερομηνία

2009

Αναγνωριστικό

vradia-ereuniti-09

Aναφορά

“Βραδιά Ερευνητή,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 1 Οκτωβρίου 2023, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/vradia-ereuniti-09.