Εορτασμός επετείου Εθνικής Παλιγγενεσίας

Τίτλος

Εορτασμός επετείου Εθνικής Παλιγγενεσίας

Θέμα

Εορτασμοί
Τελετές

Περιγραφή

Φωτογραφίες από τον εορτασμό επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερομηνία

2009-03-24

Αναγνωριστικό

paliggenesia09

Aναφορά

“Εορτασμός επετείου Εθνικής Παλιγγενεσίας,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 20 Ιουνίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/paliggenesia09.