Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με το Βιολογικό Σταθμό καθαρισμού λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Τίτλος

Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με το Βιολογικό Σταθμό καθαρισμού λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Θέμα

Συνεργασίες
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
Βιολογικός Σταθμός

Περιγραφή

Σύμβαση σύνδεσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με το Βιολογικό Σταθμό καθαρισμού λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών υπεγράφη την Τρίτη, 24.01.23 στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό τη συνέχιση της χρήσης του Βιολογικού Σταθμού Καθαρισμού των Λυμάτων του Ιδρύματος από το ΠΓΝΠ για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών του. Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει μία σειρά ενεργειών που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την εύρυθμη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών από το ΠΓΝΠ, εξασφαλίζοντας όλες τις τεχνικές και μη παραμέτρους για την επεξεργασία των λυμάτων και για την αποφυγή αποχέτευσης λυμάτων που περιέχουν συστατικά και ουσίες σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από τις προβλεπόμενες.

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερομηνία

2023-01-24

Αναγνωριστικό

viologikos

Aναφορά

“Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με το Βιολογικό Σταθμό καθαρισμού λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 20 Ιουνίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/viologikos.