51η Σύνοδος Πρυτάνεων

Τίτλος

51η Σύνοδος Πρυτάνεων

Θέμα

Σύνοδος Πρυτάνεων

Περιγραφή

Φωτογραφίες από την Σύνοδο Πρυτάνεων

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερομηνία

2006-02-18

Αναγνωριστικό

synodosprytaneon06

Aναφορά

“51η Σύνοδος Πρυτάνεων ,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 27 Σεπτεμβρίου 2022, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/synodosprytaneon06.