Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο

Τίτλος

Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο

Θέμα

Εκδήλωση

Περιγραφή

Φωτογραφίες από το αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερομηνία

2008-01-20

Αναγνωριστικό

gatsos08

Aναφορά

“Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 1 Οκτωβρίου 2023, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/gatsos08.