Πολυτεχνική Σχολή Πρακτικό 9 - 1973

Τίτλος

Πολυτεχνική Σχολή Πρακτικό 9 - 1973

Θέμα

Πρακτικά Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή

1) Ανακοινώσεις, 2) Επί της κατανομής χώρων εις τα νέα κτίρια, 3) Σπουδαστικά θέματα, 4) Περί κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, 5) Διάφορα θέματα, έγγραφα, αιτήσεις

Δημιουργός

Πολυτεχνική Σχολή

Πηγή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ημερομηνία

1973-06-06

Μορφή

PDF

Γλώσσα

Ελληνικά

Αναγνωριστικό

praktiko_09

Aναφορά

Πολυτεχνική Σχολή , “Πολυτεχνική Σχολή Πρακτικό 9 - 1973,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 22 Ιουλίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/praktiko_09.