Πολυτεχνική Σχολή Πρακτικό 5 - 1973

Τίτλος

Πολυτεχνική Σχολή Πρακτικό 5 - 1973

Θέμα

Πρακτικά Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή

1) Επικύρωσις πρακτικών 2, 3 και 4, 2) Ανακοινώσεις, 3) Περί ιδρύσεως νέω θέσεων Ανωτέρου και Κατωτέρου διδακτικού Προσωπικού, 4) Περί ιδρύσεως Εργαστηρίων- Σπουδαστηρίων, 5) Σπουδαστικά , 6) Διάφορα , έγγραφα, αιτήσεις, 7) Περί προκηρύξεως διά την πλήρωσιν της θέσεως Μονίμου Επικουρικού Καθηγητού παρά τη έδρα της Πυρηνικής Τεχνολογίας

Δημιουργός

Πολυτεχνική Σχολή

Πηγή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ημερομηνία

1973-05-09

Μορφή

PDF

Γλώσσα

Ελληνικά

Αναγνωριστικό

praktiko05_1973

Aναφορά

Πολυτεχνική Σχολή , “Πολυτεχνική Σχολή Πρακτικό 5 - 1973,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 22 Ιουλίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/praktiko05_1973.