Περιήγηση αντικείμενων (891 total)

ktiria_athlopedies.jpg
Φωτογραφία του χώρου των αθλοπαιδειών

Image_00002.jpg
Φωτογραφίες από τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών το 1976.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/052_JPEGs/001.jpg
Χριστιανικό ημερολόγιο του έτους 1926.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/046_JPEGs/002.jpg
Χριστιανικό ημερολόγιο του έτους 1931.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/053_JPEGs/001.jpg
Χριστιανικό ημερολόγιο του έτους 1930.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/a126/126_JPEGs/001.jpg
Περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής.

fv1.jpeg
Χειρόγραφα συνθήματα των φοιτητών που ρίχτηκαν έξω από το Παράρτημα στις 16-17/11/73.

industrialpatras26.jpg
Έντυπος φάκελλος με τα στοιχεία της επιχείρησης

industrialpatras25.jpg
Ετικέτα συσκευασίας φακέλλων

industrialpatras24.jpg
Πίνακας εμφαίνων τα φύλλα κατά δεσμίδα

industrialpatras23.jpg
Εγκύκλιος προς Ηλεκτρολογικό Τμήμα για λειτουργικά θέματα

industrialpatras22.jpg
Σχέδιο επέκτασης λεβητοστασίου

industrialpatras21.jpg
Σχεδιάγραμμα εγκαταστάσεων μηχανοστασίου, λεβητοστασίου και κατεργασίας παλαιού χάρτου

industrialpatras20.jpg
Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης χαρτοποιητικής μηχανής Νο 3

industrialpatras19.jpg
Μηχανολογικό σχέδιο χαρτοποιητικής μηχανής Νο 1

industrialpatras27.01.jpg
Τιμοκατάλογος προϊόντων της Χαρτοποιίας Λαδόπουλου

indpat_egl27.JPG
Εξωτερική άποψη λεβητοστασίου ΕΓΛ

indpat_egl26.jpg
Πίνακας ελέγχου Χαρτοποιητικής Μηχανής Νο 6

indpat_egl25.jpg

indpat_egl23.jpg
Χαρτοποιητική μηχανή Νο 6

indpat_egl21.jpg
Εσωτερική άποψη των εγκαταστάσεων ΕΓΛ και της αίθουσας συσκευασίας.

indpat_egl20.jpg
Εσωτερική άποψη εγκαταστάσεων ΕΓΛ και της αίθουσας ανάμιξης χαρτοπολτού

indpat_egl19-lebitostasio.jpg
Λεβητοστάσιο χαρτοποιίας ΕΓΛ

indpat_egl18-mihanostasio.jpg
Άποψη απο τις ηλεκτρογεννήτριες AEG που βρίσκονταν στο μηχανοστάστιο του εργοστασίου.

indpat_egl17-kaladron-koptikon-dialogis.jpg
Αίθουσα καλάδρων, κοπτικών & διαλογής
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2