Χώροι αθλοπαιδειών

Τίτλος

Χώροι αθλοπαιδειών

Θέμα

Χώροι και κτίρια, Γυμναστήριο

Περιγραφή

Φωτογραφία του χώρου των αθλοπαιδειών

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Αναγνωριστικό

choroi-athlopedion

Aναφορά

“Χώροι αθλοπαιδειών,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 18 Απριλίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/choroi-athlopedion.