Περιήγηση αντικείμενων (1 total)

d004.jpg
Η κυβέρνηση της Χούντας μπροστά στην αυξανόμενη λαϊκή πίεση και σε μια προσπάθεια να δείξει ένα στοιχειώδες δημοκρατικό προσωπείο, υποχρέωσε τους διορισμένους φοιτητικούς συλλόγους να…
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2