Περιήγηση Εκθεμάτων (1 total)

Πρακτικά Σχολών Πανεπιστημίου Πατρών

Η εν λόγω ενότητα αφορά την ψηφιοποίηση πρακτικών που ανήκουν στις δύο πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών, δηλαδή τη Φυσικομαθηματική Σχολή και την Πολυτεχνική Σχολή. Πιο συγκεκριμένα, ψηφιοποιήθηκαν τα πρακτικά της Φυσικομαθηματικής Σχολής από 11/11/1967 μέχρι 11/12/1968, με Κοσμήτορες τους Καθηγητές Αναστάσιο Ζούμπο και Αλέξανδρο Θεοδοσίου. Πρόκειται για 36 πρακτικά συνεδριάσεων, αποτελούμενα από 448 σελίδες, εκ των οποίων τα 32 είναι χειρόγραφα, ο δε αριθμός των χειρόγραφων σελίδων ανέρχεται στις 302. Παράλληλα, ψηφιοποιήθηκαν τα πρακτικά του πρώτου έτους λειτουργίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με Κοσμήτορα τον Καθηγητή Αντώνιο Γραμματικό. Πρόκειται για τα Πρακτικά 1-15 (ελλείψει του υπ’ αριθμ. 10), με συνολικό αριθμό 72 σελίδων, από 27/03/1973 μέχρι 21/09/1973. Συνολικά ψηφιοποιήθηκαν 50 πρακτικά και 520 σελίδες.

, , , ,