Καθιστική διαμαρτυρία στη γωνία Κορίνθου και Αράτου κατά την κατάληψη του Νοέμβρη 1973

Τίτλος

Καθιστική διαμαρτυρία στη γωνία Κορίνθου και Αράτου κατά την κατάληψη του Νοέμβρη 1973

Θέμα

Κατάληψη του Παραρτήματος τον Νοέμβρη 1973

Περιγραφή

Στη φωτογραφία απεικονίζονται φοιτητές και παιδιά σε καθιστική διαμαρτυρία στον δρόμο

Δημιουργός

[Άγνωστο]

Πηγή

Β. Ζαφειρόπουλος

Τύπος

Εικόνα

Αναγνωριστικό

kathistikidiamartyria

Original Format

Φωτογραφία

Aναφορά

[Άγνωστο], “Καθιστική διαμαρτυρία στη γωνία Κορίνθου και Αράτου κατά την κατάληψη του Νοέμβρη 1973,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 19 Ιουνίου 2021, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/kathistikidiamartyria.