Περιήγηση Εκθεμάτων (1 total)

Αντιδικτατορικό Φοιτητικό Κίνημα Πάτρας

Λαέ στον αγώνα.jpg

Το Αντιδικτατορικό Φοιτητικό Κίνημα (Α.Φ.Κ.) της Πάτρας διαμορφώθηκε μέσα σε ένα νέο Πανεπιστήμιο (που ιδρύθηκε το 1966), χωρίς καμία παράδοση ή εμπειρία προηγούμενων δημοκρατικών αγώνων και συνδικαλιστικής δράσης. Ήταν αυτόνομο, ακηδεμόνευτο και αναπτύχθηκε μέσα σε ένα ασφυκτικό λειτουργικό πλαίσιο αφού αντί για Πρυτανικές Αρχές είχε διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή με πρόεδρο τον στρατηγό Τάγαρη που ήταν συγχρόνως και Κυβερνητικός Επίτροπος.

Τα τεκμήρια της ψηφιακής αυτής έκθεσης μπορείτε να βρείτε και στον δικτυακό τόπο https://afkp.upatras.gr.

, , , , , ,