4η Σύνοδος Πρυτάνεων

Τίτλος

4η Σύνοδος Πρυτάνεων

Θέμα

Πρυτανικές Αρχές

Περιγραφή

Φωτογραφίες από την τέραρτη Σύνοδο Πρυτάνεων που έλαβε χώρα στο Πανεπιστημίου Πατρών.

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερομηνία

1975-06-16

Αναγνωριστικό

synodos-prytaneon74

Aναφορά

“4η Σύνοδος Πρυτάνεων,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 18 Απριλίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/synodos-prytaneon74.