Υποβολή σχεδίου Π.Δ/τος γιά την ίδρυση στο Παν/μιο Πατρών Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τίτλος

Υποβολή σχεδίου Π.Δ/τος γιά την ίδρυση στο Παν/μιο Πατρών Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Θέμα

Σχολές, Πρυτανεία Λυκουργιώτη

Περιγραφή

Έγγραφο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών προς τη Δειύθυνση Μελετών Στατιστικής και Οργανώσεως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποβολή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με την ίδρυση Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερομηνία

1989-01-11

Γλώσσα

Ελληνικά

Αναγνωριστικό

schedio-pd-sake

Aναφορά

“Υποβολή σχεδίου Π.Δ/τος γιά την ίδρυση στο Παν/μιο Πατρών Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 30 Μαΐου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/schedio-pd-sake.