Προγραμματισμός έργων Πανεπιστημίου μέχρι 30.06.1995

Τίτλος

Προγραμματισμός έργων Πανεπιστημίου μέχρι 30.06.1995

Θέμα

Τεχνική Υπηρεσία, Έργα

Περιγραφή

Εγγραφο για τον προγραμματισμό έργων κατά το 1995

Πηγή

Αρχείο Σ. Αλαχιώτη

Ημερομηνία

1995

Αναγνωριστικό

programmatismos95

Aναφορά

“Προγραμματισμός έργων Πανεπιστημίου μέχρι 30.06.1995,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 20 Ιουνίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/programmatismos95.