Το Περιοδικό: ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τεύχος 1

Τίτλος

Το Περιοδικό: ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τεύχος 1

Θέμα

Ενημερωτικά δελτία
Περιοδικά

Περιγραφή

Ενημερωτικό Δελτίο του Πανεπιστημίου της Πάτρας που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1987. Περιλαμβάνει ενημερώσεις για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, τις δράσεις του και για ζητήματα των φοιτητών.

Δημιουργός

Πανεπιστήμιο Πάτρων

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Εκδότης

Πανεπιστήμιο Πάτρων

Ημερομηνία

1987-04-01

Συνεισφέρων

Επιμέλεια ύλης: Φωτεινή Σπύρου
Εκτύπωση - Φωτοστοιχειοθεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΕ

Δικαιώματα

Πανεπιστήμιο Πάτρων

Μορφή

PDF

Γλώσσα

Ελληνικά

Τύπος

Έντυπο

Αναγνωριστικό

periodiko01

Aναφορά

Πανεπιστήμιο Πάτρων, “Το Περιοδικό: ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τεύχος 1,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 30 Μαΐου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/periodiko01.