Ορκωμοσία του κ. Σπ. Παπαθανασόπουλου ως Γ.Γ.

Τίτλος

Ορκωμοσία του κ. Σπ. Παπαθανασόπουλου ως Γ.Γ.

Θέμα

Ορκωμοσίες

Περιγραφή

Φωτογραφίες από την ορκωμοσία του κ. Σπ. Παπαθανασόπουλου ως Γενικού Γραμματέα του Πανεπιστημίου. Διακρίνονται, στην μεν πρώτη φωτογραφία, ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Σπ. Κουτσαγκουράκης, ο Γ.Γ. κ. Σπ. Παπαθανασόπουλος, ο Πρύτανης κ. Σ. Αλαχιώτης και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπ. Γαλάνης, ενώ στη δεύτερη διακρίνεται μεταξύ των προηγουμένων ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεοδωρακόπουλος.

Πηγή

Αρχείο Σ. Αλαχιώτη

Ημερομηνία

1999-10-06

Αναγνωριστικό

orkomosia-papathanasopoulou

Aναφορά

“Ορκωμοσία του κ. Σπ. Παπαθανασόπουλου ως Γ.Γ.,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 20 Ιουνίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/orkomosia-papathanasopoulou.