Νότιο Κτίριο Χημείας

Τίτλος

Νότιο Κτίριο Χημείας

Θέμα

Χώροι και κτίρια, Τμήμα Χημείας

Περιγραφή

Φωτογραφία από το Νότιο Κτίριο του Τμήματος Χημείας κατά την κατασκευή του

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Αναγνωριστικό

notio-chimias

Aναφορά

“Νότιο Κτίριο Χημείας,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 30 Μαΐου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/notio-chimias.