Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας

Τίτλος

Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας

Θέμα

Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας, Μουσεία, Φυλλάδια

Περιγραφή

Ενημερωτικό φυλλάδιο του Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας

Πηγή

Αρχείο Σ. Αλαχιώτη

Ημερομηνία

1999

Γλώσσα

Ελληνικά

Αναγνωριστικό

met

Aναφορά

“Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 20 Ιουνίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/met.