Λόγος κ. Θεοδωρόπουλου κατά τη θεμελίωση της Πανεπιστημιούπολης

Τίτλος

Λόγος κ. Θεοδωρόπουλου κατά τη θεμελίωση της Πανεπιστημιούπολης

Θέμα

Λόγοι

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Αναγνωριστικό

logos-theodoropoulou

Aναφορά

“Λόγος κ. Θεοδωρόπουλου κατά τη θεμελίωση της Πανεπιστημιούπολης,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 22 Ιουλίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/logos-theodoropoulou.