Καθομολόγησις πτυχίου

Τίτλος

Καθομολόγησις πτυχίου

Θέμα

πτυχιούχοι, όρκοι

Περιγραφή

Το κείμενο της καθομολόγησης των πτυχιούχων όπως υπήρχε στην Επετηρίδα του Πανεπιστημίου του 1972.

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερομηνία

1972

Γλώσσα

Ελληνικά

Αναγνωριστικό

kathomologisis72

Aναφορά

“Καθομολόγησις πτυχίου,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 22 Ιουλίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/kathomologisis72.