Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη δημιουργία της Σύμπραξης Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας «ΥΠΑΤΙΑ»

Τίτλος

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη δημιουργία της Σύμπραξης Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας «ΥΠΑΤΙΑ»

Θέμα

Τελετές
Συνεργασίες
Έρευνα

Περιγραφή

Την Τρίτη 20.12.22 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην Μεγάλη Αίθουσα της Συγκλήτου, η υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία της Σύμπραξης Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας «ΥΠΑΤΙΑ». Οι φορείς που συμμετέχουν στην σύμπραξη είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)/Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

H ΥΠΑΤΙΑ επιδιώκει να διευκολύνει όλα τα βήματα, από το Α ως το Ω, που οδηγούν στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, περιλαμβάνοντας:

- την υποστήριξη της ακαδημαϊκής αριστείας
- την ενίσχυση της μεταφραστικής (translational) και εφαρμοσμένης έρευνας
- την ευρεία και ισχυρή προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
- τη διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης
- την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων που θα διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μέσω στοχευμένων διαφημιστικών και προωθητικών δράσεων
- τη δημιουργία ισχυρών στρατηγικών συνεργασιών με τη βιομηχανία

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερομηνία

2022-12-20

Αναγνωριστικό

hypatia

Aναφορά

“Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη δημιουργία της Σύμπραξης Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας «ΥΠΑΤΙΑ»,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 20 Ιουνίου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/hypatia.