Αναγόρευση του William Hendee σε Επίτιμο Διδάκτορα

Τίτλος

Αναγόρευση του William Hendee σε Επίτιμο Διδάκτορα

Θέμα

Αναγορεύσεις

Περιγραφή

Φωτογραφία από την αναγόρευση του William Hendee σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής.

Πηγή

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών, Αρχείο Σ. Κουμπιά

Ημερομηνία

2009-09-15

Αναγνωριστικό

hendee

Aναφορά

“Αναγόρευση του William Hendee σε Επίτιμο Διδάκτορα,” Ψηφιακή συλλογή "Διογένεια", προσπελάστηκαν 30 Μαΐου 2024, https://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/hendee.