Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1964 με όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής προόδου. Ο στόχος σταδιακά επιτυγχάνεται χάρη στην αξιοσημείωτη ερευνητική του δραστηριότητα. Τον Ιούνιο του 2013 στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Περιηγηθείτε στα πενήντα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών και δείτε τεκμήρια από την ιστορική εξελιξή του.