Εν Πάτραις

Τίτλος

Εν Πάτραις

Θέμα

Πάτρα
Βιομηχανική ιστορία
Βιομηχανία
Βιοτεχνία
Εμπόριο
Εγκαταστάσεις
Προϊόντα

Περιγραφή

Η συλλογή "Εν Πάτραις" συγκεντρώνει ψηφιοποιημένα τεκμήρια από τη βιομηχανική ιστορία της πόλης των Πατρών. Η συλλογή βασίζεται στο αρχείο Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Κληρονομιάς του Ξενοφώντα Αργ. Παπαευθυμίου και αποτελείται από αρχειακές φωτογραφίες εποχής, σύγχρονες φωτογραφικές καταγραφές, έγγραφα και έντυπα αρχείου. Μέσα από αυτή τη μικρή, αλλά αντιπροσωπευτική συλλογή τεκμηρίων παρουσιάζεται η βιομηχανική ιστορία της Πάτρας, και ειδικότερα η αρχιτεκτονική των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι μηχανολογικές εφαρμογές και οι διαδικασίες παραγωγής, προβολής και διακίνησης των προϊόντων.

Η συλλογή παραμένει ανοικτή προς περαιτέρω ανάπτυξη και οποιοσδήποτε έχει περιεχόμενο (φωτογραφίες, ετικέττες, τεχνικά σχέδια, κλπ.) σχετικό με την βιομηχανική ιστορία της πόλης των Πατρών μπορεί να επικοινωνεί με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκδότης

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Συνεισφέρων

Ξενοφώντας Παπαευθυμίου
Βασίλειος Κανέλλης
Παναγής Μάμος

Σχέση

Σχετική Βιβλιογραφία

 • Αναστασόπουλος Γεώργιος «Η Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας 1840 – 1940» 3 Τόμοι. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία Α.Ε., Αθήνα 1947
 • Μούλιας Χρίστος Α. «Το Λιμάνι της Σταφίδας. Πάτρα 1828-1900 – Εμπόριο, Βιομηχανία, Τράπεζες, Ασφάλειες» Εκδόσεις Περί Τεχνών. Πάτρα 2000
 • Μπακουνάκης Νίκος «Πάτρα. 1828 – 1860. Μία Ελληνική Πρωτεύουσα στον 19ο Αιώνα» Εκδ. Καστανιώτη 1988.
 • Πανίτσας Κων/νος Γ. «Ατμοκίνητος Βιομηχανία των Πατρών μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνος». Πρακτικά του Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών 6-10 Σεπτεμβρίου 1995. Αθήνα 1997
 • Παπαευθυμίου Ξενοφών Αργ. (Έρευνα – Επιμέλεια) «Βιομηχανικά Κτίρια της Δυτικής Ελλάδας. Αρχιτεκτονική Φυσιογνωμία, Δυνατότητες Αξιοποίησης» Έκδοση ΚΕΤΑ Δυτικής Ελλάδας 2007.
 • Παπαευθυμίου Ξενοφών Αργ. «Σιωπηλοί Μάρτυρες. Τα Βιομηχανικά Κτίρια της Πάτρας και η Αρχιτεκτονική τους» Εκδόσεις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014. 
 • Ραυτόπουλος Θεόδωρος Ι. (επιμέλεια) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΓΛΑΥΚΟΣ» Α.Ε. 1929 -1939. ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ» Πάτρα 1939.
 • Σαραφόπουλος Νικόλαος «Λεύκωμα Αχαϊκής Βιομηχανίας 1840 -1940) Έκδοση Επιστημονικού Πάρκου Πατρών 1997
 • Σαραφόπουλος Νικόλαος Β. «Ιστορικό Λεύκωμα Αχαϊκής Βιομηχανίας 1825 – 1975» Έκδοση Επιστημονικού Πάρκου Πατρών 2008
 • Συλλογικό Έργο «Βιομηχανικά Μνημεία της Ελλάδος». Έκδοση ΥΠΠΟ 1999
 • Συλλογικό Έργο «Βιομηχανική Αρχαιολογία». Έκδοση ΥΠΠΟ 1989
 • Συλλογικό Έργο «Ιστορικός Βιομηχανικός Εξοπλισμός στην Ελλάδα» Έκδοση ΕΜΠ-ΚΝΕ/ΕΙΕ και εκδ. Οδησσέας 1998.
 • Συλλογικό Έργο, Πρακτικά – Σημειώσεις Ημερίδας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα 27 Νοεμβρίου 1999. «Πάτρα και Βιομηχανική Κληρονομιά. Από το χθες, στο σήμερα και το αύριο».

Περιοδικά – Έντυπα

 • Δελτίο ΕΒΕΠ (Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πατρών) τεύχη περιόδου.
 • Δελτίο του T.I.C.C.I.H. Eλληνικό Τμήμα για τη Βιομηχανική Κληρονομιά. Περίοδος Β΄
 • «Οδηγός των Πατρών 1930 Α΄ Έκδοση Κ. Αλμπανόπουλου» Επανέκδοση Εκδόσεις ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ
 • Περιοδικό Πειραϊκής Πατραϊκής.

Αναγνωριστικό

en-patrais

Collection Items

Ελληνική Εμπορική Εταιρία Εισαγωγής Εξαγωγής (5E)
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων 5Ε και ειδικότερα του κεντρικού κτιρίου με υψικάμινο.

Ελληνική Εμπορική Εταιρία Εισαγωγής Εξαγωγής (5E)
Εξωτερική άποψη του κτιρίου αποθηκών της 5E

Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Ξυλείας (ΑΒΕΞ)
Εξωτερική άποψη των κτιρίων της ΑΒΕΞ

Οινοποιητική Εταιρία Άμβουργερ & Σία
Διαφημιστική αφισέτα Εταιρίας Άμβουργερ

Εριουργία Αναστασόπουλου
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων Εριουργίας Αναστασόπουλου

Εριουργία Αναστασόπουλου
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων Εριουργίας Αναστασόπουλου με λεπτομέρεια της πρόσοψης με την επωνυμία του εργοστασίου.

Νηματουργείο Αργύρη Αποσκίτη
Άποψη εγκαταστάσεων του Νηματουργείου Αργύρη Αποσκίτη

Οινοπνευματοποιία Ν. Ασημακόπουλου
Άποψη των εγκαταστάσεων του εργοστασίου Ασημακόπουλου.

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ)
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων ΑΣΟ

Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ)
Αποδεικτικό παράδοσης Ποιοτικής Διαλογής

Βιομηχανία Ελαίων Σαπώνων Οίνων & Οινοπνευμάτων (ΒΕΣΟ)
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων ΒΕΣΟ 1 κατά τη δεκαετία του 1980

Βιομηχανία Ελαίων Σαπώνων Οίνων & Οινοπνευμάτων (ΒΕΣΟ)
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων ΒΕΣΟ 1 και του κεντρικού κτίριου με υψικάμινο

Βιομηχανία Ελαίων Σαπώνων Οίνων & Οινοπνευμάτων (ΒΕΣΟ)
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων ΒΕΣΟ 1

Βιομηχανία Ελαίων Σαπώνων Οίνων & Οινοπνευμάτων (ΒΕΣΟ)
Ετικέτα κρασιών της Βιομηχανίας ΒΕΣΟ

Βιομηχανία Πλεκτικής Ν.Α. Βέτσος
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων Βιομηχανίας Βέτσου

Βιομηχανία Πλεκτικής Ν.Α. Βέτσος
Άποψη από ψηλά των εγκαταστάσεων της Βιομηχανίας Βέτσου

Βιομηχανία Πλεκτικής Ν.Α. Βέτσος
Εσωτερική άποψη εγκαταστάσεων Βιομηχανίας Βέτσου και των μηχανών πλεκτικής

Σταφιδαποθήκη Βουρλούμη
Εξωτερική άποψη του κεντρικού διώροφου κτιρίου της σταφιδαποθήκης Βουρλούμη

Σταφιδαποθήκη Βουρλούμη
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων σταφιδαποθήκης Βουρλούμη με έμφαση στο παράθυρο με κιγκλίδωμα που φέρει το μονόγραμμα του ιδιοκτήτη.

Γενικές Αποθήκες
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων των Γενικών Αποθηκών από Όθωνος Αμαλίας

Γενικές Αποθήκες
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων των Γενικών Αποθηκών από Μπουμπουλίνας

Γενικές Αποθήκες
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων των Γενικών Αποθηκών με έμφαση στο κιγκλίδωμα με το μονόγραμμα της εταιρίας.

Μεταλλουργία Δ.Χ. Γιαννακόπουλου
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων μεταλλουργίας Δ.Χ. Γιαννακόπουλου

Μεταλλουργία Δ.Χ. Γιαννακόπουλου
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων μεταλλουργίας Δ.Χ. Γιαννακόπουλου με έμφαση στη λεπτομέρεια της στέγης με αεραγωγό.
View all 237 items