Περιήγηση αντικείμενων (628 total)

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/091_JPEGs/001.jpg
Περιοδική έκδοση.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/085_JPEGs/000.jpg
Αναφέρεσται στην πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ευρώπη την εποχή της Ιεράς Συμμαχίας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/016_istoria_triakonta_eton_JPEGs/002.jpg
Παγκόσμια ιστορία κατά τα έτη 1848-1878.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/018_la_vita_nova_Dante_JPEGs/001.jpg
Το πρώτο ποιητικό έργο του Δάντη, στο οποίο εκφράζει και υμνεί τον έρωτά του προς τη Βεατρίκη.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/028_la_grece/la grece_Page_001.jpg
Περιγραφή της Ελλάδας κατά την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως παρουσιάζεται μέσα από ταξίδια.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/027/027a/istoria a_Page_003.jpg
Ιστορία της Ελλάδος από το 194 π.Χ-14 μ.Χ.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/027/027b/istoria b_Page_003.jpg
Ιστορία της Ελλάδος από το 14-211 μ. Χ.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/027/027c/istoria c_Page_003.jpg
Ιστορία της Ελλάδος από το 211-565 μ. Χ.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/024_JPEGs/860.jpg
Παρουσιάζεται το εκκλησιαστικό δίκαιο της ορθόδοξης ανατολικής εκκλησίας καθώς και η ίδια η εκκλησία, ο οργανισμός, η εξουσία και τα όργανα της, η ιεραρχία, η διοίκηση, ο βίος της εκκλησίας και η σχέση της με την πολιτεία.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/029_origin/tragedie_Page_001.jpg
Αναφέρεται στην προέλευση της τραγωδίας.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/065_JPEGs/001.jpg
Με τη μέθοδο ερωταποκρίσεων ο συγγραφέας προσπαθεί να εξοικοιώσει τους Έλληνες με έννοιες όπως η θρησκεία, η διοίκηση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών αλλά και να τους εμψυχώσει τονίζοντας τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/083_JPEGs/001.jpg
Ο Σπυρίδων Σκουφός με το ψευδώνυμο Πατριώτης Σ Σ μετέφρασε από το πρωτότυπο έργο τα κεφάλαια εκείνα που έκρινε πιο σημαντικά και σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην Ελλάδα και αφορούσαν την ουδετερότητα των εθνών και το δίκαιο της ουδετερότητας, των αιχμαλώτων και των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

indpat_xilapothikes01.jpg
Γνωστοποίηση αλλαγής ιδιοκτησίας επιχείρησης.

indpat_xilapothikes02.jpg
Απόδειξη παραλαβής προϊόντων

industrialpatras09.jpg
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας εργαζόμενου

chionis_ritoras.jpg
Χειρόγραφο εξώφυλλο από το θεατρικό έργο του Αργύρη Χιόνη "Ο ρήτορας (Ομιλία χωρίς λόγια)"

chionis_lektikatopia.jpg
Χειρόγραφο ποίημα από την ποιητική συλλογή Λεκτικά Τοπία (Αθήνα: Καστανιώτης 1983) και την ενότητα «Παρά ένα δώδεκα παραμύθια».

chionis_esotikatopia.jpg
Δακτυλόγραφο ποίημα του Αργύρη Χιόνη από την ποιητική συλλογή Εσωτικά Τοπία (Αθήνα: Νεφέλη 1991) και την ενότητα «Ιστορίες μιας εποχής που πέρασε χωρίς ποτέ να έρθει».

chionis_kataskopos.jpg
Δακτυλόγραφο το ποίημα του Αργύρη Χιόνη «Ο κατάσκοπος» από την ποιητική συλλογή Ό,τι περιγράφω με περιγράφει. Ποίηση δωματίου, (Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2010).

chionis_cv_01.jpg
Δαχτυλόγραφο βιογραφικό σημείωμα του Αργύρη Χιόνη

chionis_apousia.jpg
Χειρόγραφο από το αφήγημα “Απουσία” της συλλογής "Το οριζόντιο ύψος και άλλες αφύσικες ιστορίες" (Αθήνα: Κίχλη 2008)

chionis_nifades.jpg
Χειρόγραφο από τις “Νιφάδες Στάχτης” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ποίηση 17 (Άνοιξη-Καλοκαίρι 2001)

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/002_JPEGs_/000-001.jpg
Πρόκειται για αρχαία ελληνική κωμωδία του Αριστοφάνη που παρουσιάστηκε το 425 π.Χ. στα Λήναια. Στο έργο αυτό ο Αριστοφάνης θέλοντας να τονίσει την ανάγκη για σύναψη ειρήνης, παρουσιάζει τον κεντρικό ήρωα απογοητευμένο από τις αποφάσεις της Εκκλησίας του Δήμου να προσπαθεί να συνάψει ιδιωτική συνθήκη ειρήνης.

http://xantho.lis.upatras.gr/newpleias/test/001_JPEGs/000-001.jpg
Πρόκειται για αρχαία ελληνική κωμωδία του Αριστοφάνη που παρουσιάστηκε το 414 π.Χ. στα Διονύσια. Στο έργο αυτό σατυρίζει την κατάσταση που επικρατεί στο δήμο λόγω της ύπαρξης κολάκων και συκοφαντών και διακωμωδεί τις θεωρίες για νέα πολιτεύματα.

industrialpatras11.01.jpg
Επιστολή εμπορικής αλληλογραφίας
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2