Περιήγηση αντικείμενων (146 total)

IMG_7611.JPG
Εσωτερικό της Βιομηχανίας Πλεκτικής Ν.Α.Βέτσος. Βρισκόταν επί της οδού Γεωργίου Ολυμπίου 99, στην πλατεία Βουδ, στο σημείο όπου μεταγενέστερα χτίστηκε σχολείο, το οποίο όμως έχει πλέον…

indpat_mihanourgeio02.jpg
Εξωτερική άποψη μηχανουργείου

industrialpatras26.jpg
Έντυπος φάκελλος με τα στοιχεία της επιχείρησης

industrialpatras25.jpg
Ετικέτα συσκευασίας φακέλλων

industrialpatras24.jpg
Πίνακας εμφαίνων τα φύλλα κατά δεσμίδα

industrialpatras23.jpg
Εγκύκλιος προς Ηλεκτρολογικό Τμήμα για λειτουργικά θέματα

industrialpatras22.jpg
Σχέδιο επέκτασης λεβητοστασίου

industrialpatras21.jpg
Σχεδιάγραμμα εγκαταστάσεων μηχανοστασίου, λεβητοστασίου και κατεργασίας παλαιού χάρτου

industrialpatras20.jpg
Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης χαρτοποιητικής μηχανής Νο 3

industrialpatras19.jpg
Μηχανολογικό σχέδιο χαρτοποιητικής μηχανής Νο 1

indpat_bourloumis01.JPG
Εξωτερική άποψη εγκαταστάσεων σταφιδαποθήκης Βουρλούμη

industrialpatras28.jpg
Τίτλος 50 μετοχών της Βιομηχανίας Πλεκτικής Ν.Α. Βέτσος

industrialpatras27.01.jpg
Τιμοκατάλογος προϊόντων της Χαρτοποιίας Λαδόπουλου

industrialpatras18.jpg
Διαφημιστική αφισέτα της εταιρείας

industrialpatras16.jpg
Σχεδιάγραμμα προσγειώσεων αλεξικέραυνων κτιρίων

industrialpatras15.01.jpg
Τίτλος 100 μετοχών της εταιρείας ΒΕΣΟ

industrialpatras15.03.jpg
Μερισματαποδείξεις της εταιρείας ΒΕΣΟ

industrialpatras14.jpg
Διαφημιστική αφισέτα της εταιρείας

industrialpatras13.jpg
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας εργαζόμενου

industrialpatras12.jpg
Επιστολή εμπορικής αλληλογραφίας

industrialpatras11.01.jpg
Επιστολή εμπορικής αλληλογραφίας

industrialpatras10.01.jpg
Επιστολή εμπορικής αλληλογραφίας

industrialpatras09.jpg
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας εργαζόμενου

industrialpatras08.jpg
Διαφημιστική αφισέτα με μηχανήματα που κατασκευάζει η επιχείρηση.

industrialpatras07.jpg
Σχέδιο μηχανήματος
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2